Kuriozitet

4 gjëra që nuk duhet t’i mbani në kuletë

Gjëra e parë që nuk duhet ta mbani në kuletë është Karta e Sigurimit Shoqëror.

“Numri i Sigurimeve Shoqërore është informacion jetik për ha’jdutët që mashtrojnë me identitet dhe për dëmet që rezultojnë nga vjedhja e identitetit mund të ndikojë në financat tuaja për vitet që vijnë”, Michael Bruemmer, nënkryetar i mbrojtjes së konsumatorit në kompaninë për raportimin e kredive, Experian.

Certifikata e lindjes ose Pasaporta, Karta krediti, Pini dhe fjalëkalimet

Disa njerëz i shkruajnë Pinin dhe fjalëkalimet me një letër dhe preferojnë që atë letër ta mbajnë në kuletë. Bruemmer shton se nëse dikush ia del të vj’edhë Pinin dhe fjalëkalimet, me shumë lehtësi ata do të kenë qasje në llogaritë e juaja dhe do të mund të bëjnë blerje me llogaritë e juaja bankare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *