Kuriozitet

Mrekkullitë ndo.dhin: Nuk mo,ri fry,më pë 28 minuta pas lindjes, mbij,eton foshnja

Një foshnje e porsal,indur që nuk mo,ri fry,më për 28 minuta kur lin,di, mbij,etoi mrekul,lisht. Eva lindi me kord,onin e kërth,izës të lidhur for,t rreth qafë. Vajza nuk mori fry,më për gati gjysmë orë pas lindjes, por arr,iti të sfid,ojë çdo shans.Mjekët i thanë Alex Kellyt dhe bashkëshortit të saj Marc se vajza ishte shumë e do,bët. Gjithashtu u thanë se nëse do mbije,,tojnë do kishte d’ëmti,me në tru.Shty,pe rek.lam.en dhe vazhdo lexo..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *