Lajme

E r,ëndë! Po bënin selfie dhe bien në rezervuar, sh,uhen 4 anëtarë të një familje

Katër persona kanë gje,tur vd.ekjen në Indi, teksa po përpiq,eshin të bëni,n një selfie.Një grua e sapo mart,uar dhe tre pjestarë të familjes së saj u mby.tën në një rezer,vuar pasi po përpi,qeshin të bënin një selfie, kështu ka thënë pol,icia e shtetit në Indinë Jugore, Tamil Nadu.per ta le.xuar laj.min e pl.ote ju ftoj.me te shty.pni rek.lam.en me poshte.. Ju Faleminderit.

LEXO KETui..

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *