Lajme

Ja Çfarë Thotë Feja Islame Për T,ërmetet Dhe Pse Ndodhin Ato

Tokat shqiptare janë dridhur nga një të,rmet i fuqi,shëm i cili ka sjellur fr,ikë tek qytetarët. Deri më tani janë raportuar për 51 persona të vd,ekur, shkruan Gazeta NewBorn.Por çka thuhet në librin e shenjt të fejes Islame në Kur’an për tër,,metet.TËRM,ETI“Kur të dridhet Toka me tron,ditjen e saj (të fundit), kur të nxjerrë barrët nga brendia e saj e njeriu të thotë: “Ç’po i ndodh asaj?!” Atë Ditë ajo do të tregojë lajmet e saj, sepse Zoti yt e ka frymëzuar atë. Atë Ditë njerëzit do të paraqiten grupe-grupe, që t’u tregohen veprat e tyre: kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërrmijë, do ta shohë atë, e kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa një thërrmijë, do ta shohë atë.”

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *