Feja/Këshilla Kuriozitet Lajme

Gruaja nga Spanja Që Shpjegoi Kuptimin E Fjalës Allah, Pasi Arabët Nuk Mundën Ta Shpjegonin Atë

Spanjollja Që Shpjegoi Kuptimin E Fjalës Allah, Pasi Arabët Nuk Mundën Ta Shpjegonin Atë Aktualisht, kjo vajzë spanjolle studion për magjistraturë në degën e gjuhës arabe, në Universitetin e Jermukut, në Jordani. Një ditë gjatë gjatë një prej ligjëratave në vitin e dytë, profesor Fahriu shtroi një pyetje përpara studentëve në sallë: Cili prej jush […]

Feja/Këshilla Kuriozitet

Si duhet të marr gusul gruaja mbas menstruacioneve apo xhunubllekut?

A ka ndryshim ndërmjet mënyrës së larjes prej xhunubllëkut dhe mens’truacioneve? Përgjigje: Nuk ka asnjë ndryshim ndërmjet larjes së gruas dhe burrit prej xhunubllëkut. Gjithashtu, gruaja nuk e ka për detyrë që t’i zgjidhë gërshetat e saj, por mjafton që të derdhë tri herë ujin në kokë e pastaj të lajë pjesën tjetër të trupit.Nëse […]

Feja/Këshilla

A flet Kur’ani për borën? Do të mah,niteni nga kjo histori në Kuran.

Në Kuran, nuk përmendet bora, por përmenden terma të tjerë që tregojnë të ftoh,tët dhe aca,r,in. Kurani nuk e përmend d,ëborën, pasi ai u drejtohet arabëve të cilët nuk e njihnin borën.Vetëm ata që mer,reshin me tre,gti dhe udhëto,nin drejt vend,eve ku binte b,orë, e dinin si është bora.Vendet me të cilat arabët bënin tregti, […]

Feja/Këshilla

Çfarë duaje duhet të thuhet kur të ndodh një tër,met ?!

Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut.Tërm,etet janë një nga shenjat e mëdha të Allahut në këtë univers, me të cilat Ai spr,ovon robërit e Tij si një kujtesë ose fri,kësim ndaj Tij, ose si një ndë,shk,im. Njeriu duhet të përkujton, në momentin e ndod,hisë së këtyre shenjave, dobës,inë e tij, paaftë,sinë, përul,ësinë përpara Allahut dhe nevojën […]

Feja/Këshilla

Shkova në haxh i mby’tur në borxhe dhe u ktheva pa asnjë borxh ..

(Tregim që do ju mbush syt me lot) Kam kaluar disa vësht’ërsi financiare si rezultat i disa gab’imeve të bëra në korp,oratë të cilat më kanë kushtuar mijra paund. Kjo kishte edhe paso,ja indire,kte të cilat rezultuan në borxhe të tjera gjithashtu. Fillova të merrja telefonata kër’cënu’ese, email-e të cilat më dërguan edhe në gjyk’atë, […]