Feja/Këshilla Kuriozitet

Si duhet të marr gusul gruaja mbas menstruacioneve apo xhunubllekut?

A ka ndryshim ndërmjet mënyrës së larjes prej xhunubllëkut dhe mens’truacioneve? Përgjigje: Nuk ka asnjë ndryshim ndërmjet larjes së gruas dhe burrit prej xhunubllëkut. Gjithashtu, gruaja nuk e ka për detyrë që t’i zgjidhë gërshetat e saj, por mjafton që të derdhë tri herë ujin në kokë e pastaj të lajë pjesën tjetër të trupit.Nëse […]

Feja/Këshilla

A flet Kur’ani për borën? Do të mah,niteni nga kjo histori në Kuran.

Në Kuran, nuk përmendet bora, por përmenden terma të tjerë që tregojnë të ftoh,tët dhe aca,r,in. Kurani nuk e përmend d,ëborën, pasi ai u drejtohet arabëve të cilët nuk e njihnin borën.Vetëm ata që mer,reshin me tre,gti dhe udhëto,nin drejt vend,eve ku binte b,orë, e dinin si është bora.Vendet me të cilat arabët bënin tregti, […]

Feja/Këshilla

Çfarë duaje duhet të thuhet kur të ndodh një tër,met ?!

Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut.Tërm,etet janë një nga shenjat e mëdha të Allahut në këtë univers, me të cilat Ai spr,ovon robërit e Tij si një kujtesë ose fri,kësim ndaj Tij, ose si një ndë,shk,im. Njeriu duhet të përkujton, në momentin e ndod,hisë së këtyre shenjave, dobës,inë e tij, paaftë,sinë, përul,ësinë përpara Allahut dhe nevojën […]

Feja/Këshilla

Shkova në haxh i mby’tur në borxhe dhe u ktheva pa asnjë borxh ..

(Tregim që do ju mbush syt me lot) Kam kaluar disa vësht’ërsi financiare si rezultat i disa gab’imeve të bëra në korp,oratë të cilat më kanë kushtuar mijra paund. Kjo kishte edhe paso,ja indire,kte të cilat rezultuan në borxhe të tjera gjithashtu. Fillova të merrja telefonata kër’cënu’ese, email-e të cilat më dërguan edhe në gjyk’atë, […]

Feja/Këshilla

Pse nuk martohen të rinjtë?! (Video)

Të rinjtë zgjedhin të mos martohen, ose ta shtyjnë sa më shumë këtë vendim. Kjo dëshmohet edhe nga INSTAT që tregon se martesat në vend kanë një ulje historike. Të dhënat tregojnë se shifrat janë më alarmante në 5 vitet e fundit. “Ulja e numrit të martesave në forma kaq drastike siç ndodh tek ne, […]

Feja/Këshilla

Keni probleme ne shtepite tuaja, kjo eshte surja cila largon të gjitha problemet.SURJA E BEREQETIT.

Keni probleme ne shtepite tuaja, kjo eshte surja cila largon të gjitha problemet.SURJA E BEREQETIT. Dëgjoje me kufje këtë sure (sure el bekare)ose Lexoje surën el bekare (arabisht,mundohesh ta kuptosh ne përkthim shqip si dhe me komentator(dijetar) të tefsirit. (Kjo është më e dobishmja.oselëshoje të dëgjohet në dhomë pa i penguar anëtaret e familjes.Nëse e […]